Grób Błogosławionego Jana Pawła II

 • Misja

  Santo Subito... to wezwanie, którym pierwsi chrześcijanie wyrażali swoje przekonanie o świętości zmarłej osoby.

  Santo Subito..
  . powtórzone na placu Św. Piotra w Rzymie w czasie pogrzebu Ojca Świętego  Jana Pawła II wyrażało głębokie przekonanie członków Kościoła, że na przełomie wieków wspólnotą tą kierował człowiek święty.

   

 • Sztafeta Modlitwy

  Dlaczego sztafeta modlitwy? Jak ta sportowa wymaga współpracy i maksymalnego zaangażowania osobistego. Przed sobą masz kalendarz – w konkretnym momencie roku, miesiąca i dnia możesz dołączyć do modlitwy i uczestniczyć w niej z ludźmi z całego świata, wypełniając tym słowa Mistrza: „Módlcie się nieustannie”. O taką modlitwę prosił nas również Jan Paweł II: „Módlcie się za mnie za życia mojego i po śmierci”.

   

 • Księga Modlitw

  Czy nosisz w swoim sercu intencję, którą chciałbyś przedstawić Bogu za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II? Możesz to uczynić wpisując ją do naszej Księgi Modlitw. Wszystkie intencje  będziemy przechowywać  w archiwum,  żeby później wydrukować je i złożyć na ołtarzu w miejscu
  i dniu kanonizacji Papieża Polaka.